กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/1414
ชื่อเรื่อง: Lived experiences of family caregivers caring for members with chronic schizophrenia at home in Kelantan, Malaysia
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Wandee Suttharangsee
Lim Phaik Hooi
Faculty of Nursing (Adult Nursing)
คำสำคัญ: Schizophrenics Home care Malaysia;Care of the sick
วันที่เผยแพร่: 2002
สำนักพิมพ์: Prince of Songkla University
รายละเอียด: Thesis (M.N.S., Adult Nursing)--Prince of Songkla University, 2002
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/1414
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:646 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
license.html118 BHTMLดู/เปิด
224903.pdf3.19 MBAdobe PDFดู/เปิด
224903_app.pdf366.89 kBAdobe PDFดู/เปิด
224903_bibli.pdf432.22 kBAdobe PDFดู/เปิด
224903_ch5.pdf265.2 kBAdobe PDFดู/เปิด
224903_ch4.pdf2.79 MBAdobe PDFดู/เปิด
224903_ch3.pdf943.4 kBAdobe PDFดู/เปิด
224903_ch2.pdf991.7 kBAdobe PDFดู/เปิด
224903_ch1.pdf479.39 kBAdobe PDFดู/เปิด
224903_con.pdf99.85 kBAdobe PDFดู/เปิด
224903_ab.pdf76.69 kBAdobe PDFดู/เปิด
224903_ti.pdf16.38 kBAdobe PDFดู/เปิด
224903committee.pdf345.72 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการนี้ได้รับอนุญาตภายใต้ Creative Commons License Creative Commons