กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/1340
ชื่อเรื่อง: Effect of efavirenz on the Pharmacokinetics of Ketoconazole in HIV-infected patients
ชื่อเรื่องอื่นๆ: ผลของอีฟาวิเร็นว์ต่อเภสัชจลศาสตร์ของคีโตโคนาโชลในผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Somchai Sriwiriyajan
Prince of Songkla University Faculty of Science (Pharmacology)
คำสำคัญ: Imidazoline Pharmacokinetics;Ketoconazole Pharmacokinetics;Efavirenz Pharmacokinetics;HIV infections;AIDS (Disease)
วันที่เผยแพร่: 2006
สำนักพิมพ์: Prince of Songkla University
รายละเอียด: Thesis (M.Sc., Pharmacology)--Prince of Songkla University, 2006
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/1340
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:336 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
license.html118 BHTMLดู/เปิด
278538_app.pdf160.95 kBAdobe PDFดู/เปิด
278538_bibli.pdf81.89 kBAdobe PDFดู/เปิด
278538_ch5.pdf68.12 kBAdobe PDFดู/เปิด
278538_ch4.pdf702.18 kBAdobe PDFดู/เปิด
278538_ch3.pdf68.17 kBAdobe PDFดู/เปิด
278538_ch2.pdf319.9 kBAdobe PDFดู/เปิด
278538_ch1.pdf53.71 kBAdobe PDFดู/เปิด
278538_con.pdf47.73 kBAdobe PDFดู/เปิด
278538_ab.pdf71.32 kBAdobe PDFดู/เปิด
278538_ti.pdf136.9 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น