Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-4 of 4 (Search time: 0.016 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2555การเพิ่มความสามารถในการเข้าสังคมให้กับนักเรียนโดยการใช้การเรียนรู้ผ่านยูบิควิตัสเกมวัชรวลี ตั้งคุปตานนท์; ปิยนุช ปลอดเทพ; Faculty of Engineering Management of Information Technology; คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
2558เกมบนบราวเซอร์เพื่อลดความเครัยดในผู้สูงอายุวัชรวลี ตั้งคุปตานนท์; อานนท์ บัวศรี; Faculty of Engineering Management of Information Technology; คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
2558การประกอบเซอร์วิสเชิงแผนภาพ ในงานประยุกต์เกมสำหรับผู้พิการทางสายตาสุนทร วิทูสุรพจน์; นรินทร์ ดำนุ้ย; Faculty of Engineering Management of Information Technology; คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
2558ผลการใช้เกมส์คอมพิวเตอร์เพื่อส่งเสริมการบริหารกล้ามเนื้อต้นขาต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อต้นขา และความปวดในผู้สูงอายุวรรณรัช สันติอมรทัต; อาทิตย์ อรุณศิวกุล; Faculty of Engineering Management of Information Technology; คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ