สถิติ

จำนวนเข้าชมทั้งหมด

จำนวนการเปิดดู
520 ... 533

จำนวนเข้าชมทั้งหมดต่อเดือน

มีนาคม 2023 เมษายน 2023 พฤษภาคม 2023 มิถุนายน 2023 กรกฎาคม 2023 สิงหาคม 2023 กันยายน 2023
520 ... 9 19 11 11 29 51 16

ประเทศที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู
สหรัฐอเมริกา 16
รัสเซีย 4
ประเทศไทย 4
จีน 1

เมืองที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู
Chiang Rai 4