สถิติ

จำนวนเข้าชมทั้งหมด

จำนวนการเปิดดู
วาทกรรม“เด็กดี”: ... 134

จำนวนเข้าชมทั้งหมดต่อเดือน

สิงหาคม 2023 กันยายน 2023 ตุลาคม 2023 พฤศจิกายน 2023 ธันวาคม 2023 มกราคม 2024 กุมภาพันธ์ 2024
วาทกรรม“เด็กดี”: ... 15 6 16 9 10 26 22

จำนวนไฟล์ดาวน์โหลด

จำนวนการเปิดดู
5820230004.pdf 1214

ประเทศที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู
สหรัฐอเมริกา 7
ประเทศไทย 4

เมืองที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู
Chalong 1
Lat Krabang 1
Rayong 1
Saba Yoi 1