กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/17718
ชื่อเรื่อง: Rubber Agroforestry System (RAS) Practices in Southern Thailand towards Policy Recommendations to Promote the Practices in Cambodia
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Vichot Jongrungrot
Bunnarith Chhiev
Faculty of Natural Resources (Agricultural Development)
คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
คำสำคัญ: Agroforestry systems Cambodia
วันที่เผยแพร่: 2020
สำนักพิมพ์: Prince of Songkla University
รายละเอียด: Thesis (M.Sc., Agricultural Development)--Prince of Songkla University, 2020
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/17718
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:520 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
446610.pdf2.91 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการนี้ได้รับอนุญาตภายใต้ Creative Commons License Creative Commons