กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/17654
ชื่อเรื่อง: ผลของอาหารโปรไบโอติกต่อความสามารถในการเติบโต เอนไซม์ และ ภูมิคุ้มกันของกุ้งขาว Litopenaeus vannamei
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Effects of dietary probiotics on growth performance, digestive enzymes and immunity of pacific white shrimp, Litopenaeus vannamei
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: โชคชัย เหลืองธุวปราณีต
มนทิรา ลีลาเกรียงศักดิ์
Faculty of Sciecnce and Technology (Technology and Industries)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม
คำสำคัญ: แล็กโตบาซิลลัส;โพรไบโอติก;กุ้งขาว
วันที่เผยแพร่: 2563
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/17654
https://rdo.psu.ac.th/ResearchProject/reDetail.php?pro_id=14679
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:732 Research

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น