สถิติ

จำนวนเข้าชมทั้งหมด

จำนวนการเปิดดู
ผลของอาหารโปรไบโอติกต่อความสามารถในการเติบโต ... 30

จำนวนเข้าชมทั้งหมดต่อเดือน

มิถุนายน 2023 กรกฎาคม 2023 สิงหาคม 2023 กันยายน 2023 ตุลาคม 2023 พฤศจิกายน 2023 ธันวาคม 2023
ผลของอาหารโปรไบโอติกต่อความสามารถในการเติบโต ... 2 3 1 7 0 1 0

จำนวนไฟล์ดาวน์โหลด

จำนวนการเปิดดู

ประเทศที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู
สหรัฐอเมริกา 6

เมืองที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู
Ashburn 1