กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/17365
ชื่อเรื่อง: ความต้องการฝึกอบรมด้านเกษตรของแรงงานคืนถิ่น อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Training needs in agriculture of resettled laborers in Amphoe Rattaphume, Changwat Songkhla
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ปัญจพล บุญชู
สุรศักดิ์ อ่าวเจริญ
Faculty of Natural Resources (Agricultural Development)
คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
คำสำคัญ: แรงงานในเกษตรกรรม รัตภูมิ (สงขลา);การย้ายถิ่นของแรงงาน รัตภูมิ (สงขลา);เกษตรกรรม รัตภูมิ (สงขลา) การฝึกอบรม;เกษตรกรรม รัตภูมิ (สงขลา) ภาวะเศรษฐกิจ;เกษตรกรรม ความต้องการฝึกอบรม รัตภูมิ (สงขลา)
วันที่เผยแพร่: 2545
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (วท. ม. (พัฒนาการเกษตร)) -- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2545
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/17365
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:520 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
221915.pdf8.36 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการนี้ได้รับอนุญาตภายใต้ Creative Commons License Creative Commons