กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/17339
ชื่อเรื่อง: แนวทางการพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรในอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ และอำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Guidelines for Developing Beef Cattle Raising Among Farmers in Mae Chaem District, Chiang Mai Province and Rattaphum District, Songkhla Province
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: อภิญญา รัตนไชย
เสกสรรค์ ดวงสิงห์ธรรม
Faculty of Natural Resources (Agricultural Development)
คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
คำสำคัญ: การเลี้ยงโคเนื้อ แนวทางการพัฒนา;แม่แจ่ม เชียงใหม่ รัตภูมิ สงขลา
วันที่เผยแพร่: 2564
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รายละเอียด: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาการเกษตร),2564
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/17339
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:520 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
61106200578.59 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการนี้ได้รับอนุญาตภายใต้ Creative Commons License Creative Commons