กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/17296
ชื่อเรื่อง: ความต้องการความรู้ทางการเกษตรของเยาวชนมุสลิมในเขตอำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง ภายใต้โครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบทของวิทยาลัยเกษตรกรรมพัทลุง
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Needs for agricultural knowledge of muslim youth in Amphoe Kong Ra, Changwat Phatthalung under the vocational educational project for rural development of Phatthalung agricultural college
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: จิตผกา ธนปัญญารัชวงศ์
จรูญ รงค์รัตน์
Faculty of Natural Resources (Agricultural Development)
คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
คำสำคัญ: การส่งเสริมการเกษตร กงหรา (พัทลุง)
วันที่เผยแพร่: 2538
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (พัฒนาการเกษตร))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2538
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/17296
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:520 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
73297.pdf6.26 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการนี้ได้รับอนุญาตภายใต้ Creative Commons License Creative Commons