กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/17121
ชื่อเรื่อง: ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการจัดทำแปลงขยายพันธุ์ข้าวของเกษตรกร อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Factors affecting farmer' adoption of rice seed multiplication in Amphoe Ranot, Changwat Songkhla
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ยุพินพรรณ ศิริวัธนนุกูล
ก้องกษิต สุวรรณวิหค
Faculty of Natural Resources (Agricultural Development)
คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
คำสำคัญ: ข้าว ระโนด (สงขลา) เมล็ดพันธุ์;ข้าว ระโนด (สงขลา) การปรับปรุงพันธุ์
วันที่เผยแพร่: 2000
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (พัฒนาการเกษตร)--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2543
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/17121
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:520 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
176071.pdf7.02 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการนี้ได้รับอนุญาตภายใต้ Creative Commons License Creative Commons