สถิติ

จำนวนเข้าชมทั้งหมด

จำนวนการเปิดดู
การจัดทำรายงานแห่งชาติฉบับที่ ... 22

จำนวนเข้าชมทั้งหมดต่อเดือน

มีนาคม 2023 เมษายน 2023 พฤษภาคม 2023 มิถุนายน 2023 กรกฎาคม 2023 สิงหาคม 2023 กันยายน 2023
การจัดทำรายงานแห่งชาติฉบับที่ ... 0 7 0 1 2 0 0

จำนวนไฟล์ดาวน์โหลด

จำนวนการเปิดดู
การจัดทำรายงานแห่งชาติฉบับที่ 2.pdf 41

ประเทศที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู
สหรัฐอเมริกา 3

เมืองที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู