กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/16864
ชื่อเรื่อง: รายงานการประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2556 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 และหน่วยงานส่วนกลาง ครั้งที่ 1 /2556
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6
คำสำคัญ: การขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม
วันที่เผยแพร่: 4-กรก-2556
สำนักพิมพ์: สำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/16864
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:993 ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
รายงานการประชุมกรกฎาคม2556.pdf381.12 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น