สถิติ

จำนวนเข้าชมทั้งหมด

จำนวนการเปิดดู
ประมวลสรุปสถานการณ์การดำเนืนการควบคุมไฟป่าในพื้นที่ป่าพรุควนเคร็ง ... 22

จำนวนเข้าชมทั้งหมดต่อเดือน

มีนาคม 2023 เมษายน 2023 พฤษภาคม 2023 มิถุนายน 2023 กรกฎาคม 2023 สิงหาคม 2023 กันยายน 2023
ประมวลสรุปสถานการณ์การดำเนืนการควบคุมไฟป่าในพื้นที่ป่าพรุควนเคร็ง ... 0 5 0 0 1 3 3

จำนวนไฟล์ดาวน์โหลด

จำนวนการเปิดดู
ประมวลสรุปสถานการณ์การดำเนืนการควบคุมไฟป่าในพื้นที่ป่าพรุควนเคร็ง.pdf 96

ประเทศที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู
สหรัฐอเมริกา 3

เมืองที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู