กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/15913
ชื่อเรื่อง: รายงานประจำปี พ.ศ. 2551
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง, กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
คำสำคัญ: คุณภาพสิ่งแวดล้อม
วันที่เผยแพร่: 2552
สำนักพิมพ์: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/15913
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:993 ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
รายงานประจำปี_2551.pdf11.74 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น