กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/15702
ชื่อเรื่อง: คู่มือการจัดการน้ำเสียจากอาคารประเภทโรงแรม
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: กรมควบคุมมลพิษ
คำสำคัญ: การขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม;คุณภาพสิ่งแวดล้อม
วันที่เผยแพร่: 23-กรก-2558
สำนักพิมพ์: สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/15702
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:993 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
002_20150723_คู่มือการจัดการน้ำเสียจากอาคารประเภทโรงแรม.pdf863.87 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น