สถิติ

จำนวนเข้าชมทั้งหมด

จำนวนการเปิดดู
การศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตสับปะรดเพื่อแก้ปัญหาโรคเหี่ยวและเพิ่มผลผลิตสับปะรดในจังหวัดพัทลุง 30

จำนวนเข้าชมทั้งหมดต่อเดือน

มิถุนายน 2023 กรกฎาคม 2023 สิงหาคม 2023 กันยายน 2023 ตุลาคม 2023 พฤศจิกายน 2023 ธันวาคม 2023
การศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตสับปะรดเพื่อแก้ปัญหาโรคเหี่ยวและเพิ่มผลผลิตสับปะรดในจังหวัดพัทลุง 5 0 0 1 0 1 1

จำนวนไฟล์ดาวน์โหลด

จำนวนการเปิดดู
การศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตสับปะรดเพื่อแก้ปัญหาโรคเหี่ยวและเพิ่มผลผลิตสับปะรดในจังหวัดพัทลุง.pdf 9

ประเทศที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู
สหรัฐอเมริกา 8

เมืองที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู