กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/15123
ชื่อเรื่อง: โครงการบ่มเพราะยุวทูตต้นกล้าจิตสาธารณะ อบต.พะตง ร่วมมือสืบสานงานสิ่งแวดล้อมชุมชน : ลดภาวะโลกร้อนด้วยกระบวนการขยะเหลือศูนย์เพื่อการอนุรักษ์ลุ่มน้้ำคลองอู่ตะเภา
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: อนันต์, วรรณสมาน
คำสำคัญ: การขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม
วันที่เผยแพร่: 2554
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/15123
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:994 งานวิจัยเชิงสังคม

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
โครงการบ่มเพาะยุวทูตต้นกล้า.pdf1.14 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น