กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/14938
ชื่อเรื่อง: สภาวะยูโทรฟิเคชันในทะเลสาบสงขลา
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Eutrophication in Songkhla lake
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: นิคม, ละอองศิริวงศ์
ยงยุทธ, ปรีดาลัมพะบุตร
คำสำคัญ: คุณภาพสิ่งแวดล้อม
วันที่เผยแพร่: 2548
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/14938
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:994 งานวิจัยเชิงชีวภาพ-กายภาพ

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
สภาวะยูโทรฟิเคชัน.pdf288.82 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น