สถิติ

จำนวนเข้าชมทั้งหมด

จำนวนการเปิดดู
สภาวะยูโทรฟิเคชันในทะเลสาบสงขลา 49

จำนวนเข้าชมทั้งหมดต่อเดือน

มีนาคม 2023 เมษายน 2023 พฤษภาคม 2023 มิถุนายน 2023 กรกฎาคม 2023 สิงหาคม 2023 กันยายน 2023
สภาวะยูโทรฟิเคชันในทะเลสาบสงขลา 0 9 2 3 1 3 3

จำนวนไฟล์ดาวน์โหลด

จำนวนการเปิดดู
สภาวะยูโทรฟิเคชัน.pdf 201

ประเทศที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู
สหรัฐอเมริกา 3

เมืองที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู