กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/14729
ชื่อเรื่อง: อุทกภัยคาบสมุทรสทิงพระ
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: กรมชลประทาน
คำสำคัญ: คุณภาพสิ่งแวดล้อม;การขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม;ภัยพิบัติ น้ำท่วม ดินถล่ม
วันที่เผยแพร่: 2010
สำนักพิมพ์: กรมชลประทาน
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/14729
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:996 ธรรมาภิบาล

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
อุทกภัยคาบสมุทรสทิงพระ.pdf691.83 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น