กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/14633
ชื่อเรื่อง: สำรวจป่าพรุควนเคร็ง...เปิดหน้ากากขบวนการเผาป่าและแนวทางฟื้นฟู
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: NN1234
คำสำคัญ: การขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม;คุณภาพสิ่งแวดล้อม;การลดลงของทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ
วันที่เผยแพร่: 11-กัน-2555
สำนักพิมพ์: oknation
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/14633
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:996 ธรรมาภิบาล

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
สำรวจป่าพรุควนเคร็ง.pdf10.38 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น