สถิติ

จำนวนเข้าชมทั้งหมด

จำนวนการเปิดดู
ประกาศ ... 47

จำนวนเข้าชมทั้งหมดต่อเดือน

มีนาคม 2023 เมษายน 2023 พฤษภาคม 2023 มิถุนายน 2023 กรกฎาคม 2023 สิงหาคม 2023 กันยายน 2023
ประกาศ ... 1 8 0 4 0 3 2

จำนวนไฟล์ดาวน์โหลด

จำนวนการเปิดดู
การบริการนักท่องเที่ยวผู้พิการ เด็ก.pdf 249

ประเทศที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู
ประเทศไทย 4
สหรัฐอเมริกา 3

เมืองที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู
Bangkok 3
Nakhon Pathom 1