สถิติ

จำนวนเข้าชมทั้งหมด

จำนวนการเปิดดู
พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ 42

จำนวนเข้าชมทั้งหมดต่อเดือน

มีนาคม 2023 เมษายน 2023 พฤษภาคม 2023 มิถุนายน 2023 กรกฎาคม 2023 สิงหาคม 2023 กันยายน 2023
พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ 1 6 1 0 0 4 2

จำนวนไฟล์ดาวน์โหลด

จำนวนการเปิดดู
พรบ.นำเที่ยวและมัคคุเทศก์ 2551.pdf 19

ประเทศที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู
สหรัฐอเมริกา 3

เมืองที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู