สถิติ

จำนวนเข้าชมทั้งหมด

จำนวนการเปิดดู
พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยว ... 22

จำนวนเข้าชมทั้งหมดต่อเดือน

มีนาคม 2023 เมษายน 2023 พฤษภาคม 2023 มิถุนายน 2023 กรกฎาคม 2023 สิงหาคม 2023 กันยายน 2023
พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยว ... 1 6 0 0 0 1 3

จำนวนไฟล์ดาวน์โหลด

จำนวนการเปิดดู
พรบ.นโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ.pdf 216

ประเทศที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู
สหรัฐอเมริกา 3

เมืองที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู