กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/14036
ชื่อเรื่อง: ประกาศ เรื่อง กำหนดมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย การจัดบริการในสถานประกอบการท่องเที่ยวสุขภาพ
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: กรมการท่องเที่ยว
คำสำคัญ: การขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม
วันที่เผยแพร่: 2558
สำนักพิมพ์: กรมการท่องเที่ยว
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/14036
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:993 ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
TTS313-2014.pdf294.06 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น