กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/13848
ชื่อเรื่อง: แผนพัฒนาสถิติจังหวัดสงขลา
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สำนักงานสถิติแห่งชาติ
คำสำคัญ: การขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม;คุณภาพสิ่งแวดล้อม
วันที่เผยแพร่: 3-กุม-2557
สำนักพิมพ์: สำนักงานสถิติแห่งชาติ
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/13848
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:993 ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
แผนพัฒนาสถิติจังหวัดสงขลา.pdf1.27 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น