กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/13799
ชื่อเรื่อง: ผลการปฏิบัติงานศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ประจำปี 2558
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
คำสำคัญ: คุณภาพสิ่งแวดล้อม;การขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม;การลดลงของทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ;ภัยพิบัติ น้ำท่วม ดินถล่ม
วันที่เผยแพร่: 2558
สำนักพิมพ์: ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/13799
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:993 ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
ผลการปฎิบัติงาน ศรชล ประจำปี 2558.pdf24.43 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น