กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/13797
ชื่อเรื่อง: สารบัญแผนที่และบรรณสารการเดินเรือ
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: กรมอุทกศาสตร์
คำสำคัญ: การขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม
วันที่เผยแพร่: กรก-2557
สำนักพิมพ์: กองทัพเรือ กรมอุทกศาสตร์
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/13797
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:993 ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
สารบัญแผนที่เดินเรือ.pdf1.63 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น