สถิติ

จำนวนเข้าชมทั้งหมด

จำนวนการเปิดดู
บรรยายสรุปจังหวัดพัทลุง ... 22

จำนวนเข้าชมทั้งหมดต่อเดือน

มีนาคม 2023 เมษายน 2023 พฤษภาคม 2023 มิถุนายน 2023 กรกฎาคม 2023 สิงหาคม 2023 กันยายน 2023
บรรยายสรุปจังหวัดพัทลุง ... 0 5 1 0 0 2 4

จำนวนไฟล์ดาวน์โหลด

จำนวนการเปิดดู
บรรยายสรุปจังหวัดพัทลุง2557.pdf 73

ประเทศที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู
สหรัฐอเมริกา 4

เมืองที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู