สถิติ

จำนวนเข้าชมทั้งหมด

จำนวนการเปิดดู
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลทะเลน้อย ... 24

จำนวนเข้าชมทั้งหมดต่อเดือน

มีนาคม 2023 เมษายน 2023 พฤษภาคม 2023 มิถุนายน 2023 กรกฎาคม 2023 สิงหาคม 2023 กันยายน 2023
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลทะเลน้อย ... 0 5 0 0 0 2 2

จำนวนไฟล์ดาวน์โหลด

จำนวนการเปิดดู
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลทะเลน้อย พ.ศ.2558-2562 (ประกาศ กรกฎาคม 2557).pdf 73

ประเทศที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู
สหรัฐอเมริกา 3

เมืองที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู