สถิติ

จำนวนเข้าชมทั้งหมด

จำนวนการเปิดดู
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ... 99

จำนวนเข้าชมทั้งหมดต่อเดือน

มีนาคม 2023 เมษายน 2023 พฤษภาคม 2023 มิถุนายน 2023 กรกฎาคม 2023 สิงหาคม 2023 กันยายน 2023
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ... 0 6 0 0 0 3 3

จำนวนไฟล์ดาวน์โหลด

จำนวนการเปิดดู
ประกาสกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำหนดชนิดและขนาดของโรงงงาน กำหนดวิธีการควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษหรือสิ่งใดๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม.pdf 65

ประเทศที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู
สหรัฐอเมริกา 3
ประเทศไทย 2

เมืองที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู
Bangkok 2