กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/13560
ชื่อเรื่อง: รายงานวิจัยเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ต้นกล้ายุวฑูต Zero Waste ญ.ว.๒ สานสัมพันธ์เมืองบ้านพรุ รวมพลังดูแลลุ่มน้าคลองอู่ตะเภาสู่การลดโลกร้อนด้วยมือเรา
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สมพงษ์, พรหมสกุล
เบญจมาศ, นาคหลง
คำสำคัญ: คุณภาพสิ่งแวดล้อม;การขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม
วันที่เผยแพร่: 2555
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/13560
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:993 ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
รายงานวิจัยต้นกล้ายุวทูต Zero Waste ญว2.pdf4.56 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น