กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/13505
ชื่อเรื่อง: ผลของสารลดแรงตึงผิวที่ใช้ในระบบนำส่งยาชนิดเกิดไมโครอิมัลชันได้เองต่อการอยู่รอดของเซลล์ปกติและเซลล์มะเร็งในทางเดินอาหาร
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Effect of surfactant used in self-microemulsifying systems on viability of gastrointestinal normal and cancer cells
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ผลของสารลดแรงตึงผิวที่ใช้ในระบบนำส่งยาชนิดเกิดไมโครอิมัลชันได้เองต่อการอยู่รอดของเซลล์ปกติและเซลล์มะเร็งในทางเดินอาหาร
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ฤดีกร วิวัฒนปฐพี
Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmaceutical Technology)
คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
คำสำคัญ: เซลล์มะเร็ง;เซลล์มะเร็ง การเจริญเติบโต การควบคุม;สารลดแรงตึงผิว;ระบบนำส่งยา;เภสัชกรรมเทคโนโลยี
วันที่เผยแพร่: 2559
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/13505
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:580 Research

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
434484-abstract.pdf68.76 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น