สถิติ

จำนวนเข้าชมทั้งหมด

จำนวนการเปิดดู
ผลของสารลดแรงตึงผิวที่ใช้ในระบบนำส่งยาชนิดเกิดไมโครอิมัลชันได้เองต่อการอยู่รอดของเซลล์ปกติและเซลล์มะเร็งในทางเดินอาหาร 61

จำนวนเข้าชมทั้งหมดต่อเดือน

มีนาคม 2023 เมษายน 2023 พฤษภาคม 2023 มิถุนายน 2023 กรกฎาคม 2023 สิงหาคม 2023 กันยายน 2023
ผลของสารลดแรงตึงผิวที่ใช้ในระบบนำส่งยาชนิดเกิดไมโครอิมัลชันได้เองต่อการอยู่รอดของเซลล์ปกติและเซลล์มะเร็งในทางเดินอาหาร 1 5 0 11 8 3 1

จำนวนไฟล์ดาวน์โหลด

จำนวนการเปิดดู
434484-abstract.pdf 43

ประเทศที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู
สหรัฐอเมริกา 5

เมืองที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู
Ashburn 2