กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/13442
ชื่อเรื่อง: Nutritional Compositions, Polyphenolic Profiles, Modulation of Gut Microbiota, Glycemic Index and Some Biological Properties of Pigmented Rice Varieties and Adlay Influenced by Soaking and Germination Conditions
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Chutha Takahashi Yupanqui
Owolabi, Iyiola Oluwakemi
Faculty of Agro-Industry (Functional Food and Nutrition)
คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาอาหารสุขภาพและโภชนาการ
คำสำคัญ: Rice Nutrition aspects
วันที่เผยแพร่: 2019
สำนักพิมพ์: Prince of Songkla University
รายละเอียด: Thesis (Ph.D., Functional Food and Nutrition)--Prince of Songkla University, 2019
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/13442
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:859 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
437996.pdf4.57 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการนี้ได้รับอนุญาตภายใต้ Creative Commons License Creative Commons