กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/13373
ชื่อเรื่อง: การกำจัดสีย้อมจากน้ำทิ้งโรงงานฟอกย้อมโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดฟื้นฟูสภาพได้
ชื่อเรื่องอื่นๆ: รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การกำจัดสีย้อมจากน้ำทิ้งโรงงานฟอกย้อมโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดฟื้นฟูสภาพได้
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: จันทิมา ชั่งสิริพร
Faculty of Engineering Chemical Engineering
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
คำสำคัญ: โรงงานฟอกย้อม การกำจัดของเสีย;น้ำเสีย การบำบัด การกำจัดสี
วันที่เผยแพร่: 2556
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/13373
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:230 Research

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
385023.pdf27.37 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น