Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 23 (Search time: 0.002 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2557แผนพัฒนาสามปี อบจ.สงขลา พ.ศ. 2558-2560องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
2557-07แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลทะเลน้อย ประจำปี 2558 – 2562เทศบาลตำบลทะเลน้อย
2557-03-19โครงการการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ 76 จังหวัด/18 กลุ่มจังหวัด จังหวัดสงขลาสำนักงานสถิติแห่งชาติ
2557แผนปฏิบัติราชการจังหวัดพัทลุง 2559สำนักงานจังหวัดพัทลุง
2557ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสงขลา(พ.ศ.2558-2560)องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
2557ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสงขลา (พ.ศ.2559-2561)องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
2557แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา 2558-2562องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
2557แผนพัฒนาสามปี อบจ.สงขลา (พ.ศ. 2559-2561)องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
2557-12แผนการดำเนินงาน อบจ.สงขลา ประจำปีงบประมาณ 2558องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
2557การกำหนดกติกาการใช้ประโยชน์ทรัพยากรสัตว์น้ำในป่าพรุฉิมพลีอย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนอัษฎา, บุษบงค์