Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-7 of 7 (Search time: 0.003 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2552แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา(พ.ศ.2553-2555)องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
2552-12แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลทะเลน้อย ประจำปี 2555 – 2559เทศบาลตำบลทะเลน้อย
2552แผนการพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2552-2555สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
2552แผนพัฒนาจังหวัดสงขลา ปี พ.ศ.2553-2556กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสงขลา
2552โครงการฝายคลองวังหิน ตำบลชะรัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุงโครงการชลประทานพัทลุง
2552โครงการฝายทดน้ำบ้านใหม่ (ระบบส่งน้ำ) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ที่ 4 ตำบลวังใหญ่ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลาโครงการชลประทานสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16
2552โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโคกเมา หมู่ที่ 7 ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุงโครงการชลประทานพัทลุง