Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-5 of 5 (Search time: 0.003 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2551ทรัพยากรสัตว์น้ำบริเวณอ่าวไทยและฝั่งทะเลอันดามันจากเรือสำรวจ ปี 2546-2548คณิต, เชื้อพันธุ์; ปิยะโชค, สินอนันต์; วิรัตน, สนิทมัจโร
2554ประเมินสภาวะทรัพยากรปลาแข้งไก่ปิยะโชค, สินอนันต์; ขวัญชัย, ปานแก้ว; อัญญานี, แย้มรุ่งเรือง; นันทชัย, บุญจร; สุวรรณทนา, ทศพรพิทักษ์กุล
2554การประมงปลากะตักในอ่าวไทยปิยะโชค, สินอนันต์; ทิวารัตน์, สินอนันต์; นันทชัย, บุญจร; สุวรรณทนา, ทศพรพิทักษ์กุล; ปวโรจน์, นรนาถตระกูล
2554ประเมินสภาวะทรัพยากรปลาปากคมในอ่าวไทยปิยะโชค, สินอนันต์; ทิวารัตน์, สินอนันต์; ไกรศักดิ์, ไชยมีสุข; อุดมสิน, อักษรผอบ; อํานวย, คงพรหม
2551ทรัพยากรสัตว์น้ำจากเรือสำรวจประมงบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก ปี 2549ปิยะโชค, สินอนันต์