Search


Current filters:


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1821-1825 of 1825 (Search time: 0.003 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2558-10-07เรื่องเล่าจากลุ่มทะเลสาบสงขลา : กึ่งศตวรรษชมชนตะเครียะ ทะเลเปลี่ยนไป ชุมชนเปลี่ยนแปลง (๔)จรูญ หยูทอง แสงอุทัย
2558-06-05เรื่องเล่าจากลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา (๑) : “บ้านฉานไม่เหลือไหร แหม็ดทั้งไผทั้งโหนด”จรูญ หยูทอง แสงอุทัย
2558-06-25เรื่องเล่าจากลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา (๔) : “หนังหัวป่า โนราเล ลิเกบ้านบน คนหลาธรรม์"จรูญ หยูทอง แสงอุทัย
2558-12-29เรื่องเล่าจากทุ่งระโนด : ปูชนียบุคคล (๒) ครูผัด จันทน์เสนะจรูญ หยูทอง แสงอุทัย
2542โครงการการจัดทำเอกสารประมวลผลงานเกี่ยวกับลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลารุจ ศุภวิไล; ศุลีมาน วงศ์สุภาพ; เจิดจรรย์ ศิริวงศ์; เสาวลักษณ์ รุ่งตะวันเรืองศรี; เพ็ญใจ สมพงษ์ชัยกุล; ปาริชาติ ทวีบุรุษ; อับดลเหลาะ เบ็ญนุ้ย; โรจนัจฉริย์ ด่านสวัสดิ์; พีระพิทย์ พืชมงคล