Search


Current filters:



Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 11-16 of 16 (Search time: 0.001 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2558-09-22เรื่องเล่าจากลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา : กึ่งศตวรรษชุมชนตะเครียะ ทะเลเปลี่ยนไป ชุมชนเปลี่ยนแปลง (๒)จรูญ หยูทอง แสงอุทัย
2558-09-29เรื่องเล่าจากลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา : กึ่งศตวรรษชมชนตะเครียะ ทะเลเปลี่ยนไป ชุมชนเปลี่ยนแปลง (๓)จรูญ หยูทอง แสงอุทัย
2558-10-07เรื่องเล่าจากลุ่มทะเลสาบสงขลา : กึ่งศตวรรษชมชนตะเครียะ ทะเลเปลี่ยนไป ชุมชนเปลี่ยนแปลง (๔)จรูญ หยูทอง แสงอุทัย
2558-06-05เรื่องเล่าจากลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา (๑) : “บ้านฉานไม่เหลือไหร แหม็ดทั้งไผทั้งโหนด”จรูญ หยูทอง แสงอุทัย
2558-06-25เรื่องเล่าจากลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา (๔) : “หนังหัวป่า โนราเล ลิเกบ้านบน คนหลาธรรม์"จรูญ หยูทอง แสงอุทัย
2558-12-29เรื่องเล่าจากทุ่งระโนด : ปูชนียบุคคล (๒) ครูผัด จันทน์เสนะจรูญ หยูทอง แสงอุทัย