กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/13055
ชื่อเรื่อง: A Development of Non-intrusive Voltage Sensor for Energy Monitoring System
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Kittikhun Thongpull
Sotara Ren
Faculty of Engineering Electrical Engineering
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
คำสำคัญ: High voltages;Energy auditing
วันที่เผยแพร่: 2018
สำนักพิมพ์: Prince of Songkla University
รายละเอียด: Thesis (M.Eng., Electrical Engineering)--Prince of Songkla University, 2018
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/13055
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:210 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
432116.pdf3.35 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น