กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/12779
ชื่อเรื่อง: ความหลากหลายทางพันธุกรรมของเอ็นชัยม์ที่เผาผลาญสารเคมีและการเปลี่ยนแปลงของยีนส์ในเซลล์ : ความเชื่อมโยงสู่กระบวนการก่อมะเร็งและผลทางคลินิก
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Inherited genetic polymorphism of xenobiotic-metabolizing enzymes and somatic gene alteration : a link to carciogenic process and their clinical singificance
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ปารมี ทองสุกใส
ปลื้มจิต บุณยพิพัฒน์
โกวิทย์ พฤกษานุศักดิ์
Faculty of Medicine (Pathology)
คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาพยาธิวิทยา
Faculty of Medicine (Otolaryngology Head and Neck Surgery)
คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
คำสำคัญ: เซลล์มะเร็ง;ยีนมะเร็ง;สิ่งพิมพ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วันที่เผยแพร่: 2556
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/12779
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:336 Research
364 Research

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
396913.pdf1.69 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น