กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/12753
ชื่อเรื่อง: โมดูลสมองกลฝังตัวสำหรับทำนายความบกพร่องล่วงหน้าของมอเตอร์เหนี่ยวนำ
ชื่อเรื่องอื่นๆ: An Embedded Module for Early Estimation of Faults of Induction Motors
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ณัฎฐา จินดาเพ็ชร์
วฤทธิ์ วิชกูล
Faculty of Engineering Electrical Engineering
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
คำสำคัญ: ระบบคอมพิวเตอร์ฝังตัว;มอเตอร์เหนี่ยวนำ;สิ่งพิมพ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วันที่เผยแพร่: 2560
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/12753
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:210 Research

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
424921-abstract.pdf376.56 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น