กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/12710
ชื่อเรื่อง: A study of Two-Stage Transesterification : Base Homogeneous Catalyst and Acid Heterogeneous Catalyst
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Chakrit Tongurai
Dang Nguyen Thoai
Faculty of Engineering Chemical Engineering
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
คำสำคัญ: Transesterification;Catalysts
วันที่เผยแพร่: 2017
สำนักพิมพ์: Prince of Songkla University
รายละเอียด: Thesis (Ph.D., Chemical Engineering)--Prince of Songkla University, 2017
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/12710
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:230 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
424436.pdf13.7 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น