สถิติ

จำนวนเข้าชมทั้งหมด

จำนวนการเปิดดู
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำในทะเลสาบสงขลา ... 141

จำนวนเข้าชมทั้งหมดต่อเดือน

มิถุนายน 2023 กรกฎาคม 2023 สิงหาคม 2023 กันยายน 2023 ตุลาคม 2023 พฤศจิกายน 2023 ธันวาคม 2023
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำในทะเลสาบสงขลา ... 3 7 2 2 13 4 0

จำนวนไฟล์ดาวน์โหลด

จำนวนการเปิดดู
423578.pdf 517

ประเทศที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู
สหรัฐอเมริกา 5
ประเทศไทย 2
จีน 1

เมืองที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู
Hat Yai 2