กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/12642
ชื่อเรื่อง: Study of transthyretin-derived peptide and compare their inhibition effects on fibrillation and toxicity of β-amyloid
ชื่อเรื่องอื่นๆ: การศึกษา transthyretin-derived peptides และเปรียบเทียบความสามารถในยับยั้งการเกิด fibril และพิษของ amyloid β
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Porntip Prapunpoj
Ladda Leelawatwattana
Faculty of Science (Biochemistry)
คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี
คำสำคัญ: Amyloid;Amyloid beta-protein;Amyloidosis
วันที่เผยแพร่: 2017
สำนักพิมพ์: Prince of Songkla University
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/12642
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:328 Research

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
432193-Abstract.pdf364.58 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น