กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/12611
ชื่อเรื่อง: ผลของปุ๋ยต่อการเจริญเติบโตของมะยมและปริมาณสารออกฤทธิ์ลดความดันโลหิตในใบมะยม ในระยะก่อนการให้ผลผลิต
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Effects of fertilizers on phyllanthus acidus growth and the plant leaves hypotentive substances quantity during pre-production period
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สุจรรยา พงศ์สวรรค์
บุญส่ง ไกรศรพรสรร
ฉวีวรรณ จั่นสกุล
นราทิพย์ จั่นสกุล
นิทัศน์ สองศรี
Faculty of Science and Industrial Technology
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คำสำคัญ: มะยม;มะยม การเจริญเติบโต
วันที่เผยแพร่: 2557
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/12611
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:190 Research
322 Research
500 Research
932 Research

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
396909-abstract.pdf3.3 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น